EN FAGFORENING FOR ALLE I NRK

Svada fra NTL NRK?

Åpne i nettleser

Hei NTL-medlem

NTL NRK og Språkrådet har utviklet en ny MEDIESVADAGENERATOR.

"Uten en verdensledende arbeidsprosess konkretiseres beredskapsstrategien innenfor rammen av allmennkringkasteroppdraget. Under forutsetning av en fremoverlent arbeidsflyt for lydmedier utvikles podcastutviklingen avhengig av blant annet arbeidsmiljøet." *

Mange har lest dokumenter og rapporter fra strategi- og utviklingsprosjekter i NRK.  Flere har påpekt til NTL NRK at slike rapporter ofte inneholder setninger som kan være vanskelige å forstå. Det brukes åpenbart en del tid på å skrive slike setninger og rapporter i vår bedrift.

MEDIESVADAGENERATOREN vil gjøre det mye enklere å skrive setninger som er vanskelige å forstå. Trenger man en formulering i en rapport er det bare å trykke på knappen og dermed er problemet løst . Trenger man flere setninger, trykker man en gang til. Enkelt, ikke sant?

NRK kan trolig spare ressurser med denne generatoren. Hvis dette skulle skje vil NTL NRK som kompensasjon kreve at eventuelle overtallige skal tilbys annet meningsfylt arbeid i bedriften.

Test generatoren her:

MEDIESVADA

Underholdning
Generatoren har allerede blitt godt mottatt flere steder. Bruk den gjerne på interne møter, medarbeidersamtaler,  julebord eller festtaler. Hvem kommer med den første sangteksten basert på mediesvadageneratoren.

Hva er svada? 

Slanguttrykk.com definerer svada som:
Tullprat, svulstige men intetsigende strofer for kanskje å virke litt viktig men uten særlig mye substans.

* For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at sitatet under bildet ovenfor er laget av mediesvadageneratoren.

Dette nyhetsbrevet er laget av info-gruppa i NTL NRK. Vi har plass til flere. Kontakt oss hvis du vil være med. Beste hilsen


Kai Stokkeland, Birgitte Wold Ingebretsen, Åse Gøystdal, Elin Fossum

E-postadresse

Du får dette brevet til den adressen du er registrert med i medlemsregisteret. Du kan selv legge inn andre mailadresser hvis du ønsker det (så lenge det er dine egne).
Det kan være greit hvis du plutselig ikke har tilgang til NRK-mailen. Legg inn ny adresse her.

Meld meg på

Du kan selvsagt dele nyhetsbrevet med kolleger og andre hvis du ønsker det. Videresend gjerne denne e-posten til en venn som kan ha interesse av våre nyhetsbrev, så kan de melde seg på hvis de ønsker det.

Tilbakemelding på nyhetsbrevet

All respons på nyhetsbrevene blir satt pris på. Både ris og ros.

Send tilbakemelding

E-post: post@ntlnrk.no

  Nettside     Facebook  

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.