EN FAGFORENING FOR ALLE I NRK
Åpne i nettleser

Hei NTL-medlem

Livet går i faser. Yrkeslivet også. Mange har behov for å få tilrettelagt arbeidet en eller flere ganger i løpet av karrieren. Mangfold og livsfaseparagrafen (12A) er et verktøy man kan bruke for å få til dette.

Tilrettelegging av arbeidet i ulike livsfaser

NTL NRK er en pådriver for at NRK skal ha god og bærekraftig personalpolitikk. Arbeidslivet blir stadig tøffere.  Flere kontakter foreningen om økt arbeidsbelastning og spørsmål om tilrettelegging.
Dette var bakgrunnen for at NTL NRK ville ha inn et punkt om mangfold og livsfasebehov i
 forhandlingene i fjor. Resultatet ble denne teksten i overenskomsten:


12 A.  LIKESTILLING, MANGFOLD OG LIVSFASEBEHOV
Den enkelte medarbeiders behov i de ulike fasene i yrkeslivet skal hensyntas. Partene er enige om å ar
beide med å tilrettelegge forholdene, slik at alle arbeidstakere gis like muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser, lønnsfastsettelse og kompetansegivende etter- og videreutdanning. De lokale parter er enige om å drøfte livsfasepolitikk og mangfold på SU 1 en gang i året. Formålet med livsfasepolitikk, mangfold og likestilling er å legge til rette for at virksomhetens og arbeidstakernes behov ivaretas.

Hva betyr dette?

12A er en paragraf for framtiden. Den er ikke veldig konkret, men den forplikter likevel NRK til å ta hensyn til at arbeidstakerne kan ha ulike behov i de forskjellige faser av livet. Dermed kan de ikke bare skyve ut for eksempel småbarnsforeldre, erfarne slitere og andre med spesielle behov om de skulle ønske det. Likevel er det viktig å være klar over at formuleringene er relativt runde.  Men paragrafen gir et tydelig signal om retning. Den har som utgangspunkt at det skal være plass til alle.

Hva kan 12 A brukes til?

12 A kan brukes i flere sammenhenger, blant annet:

- i turnusdrøftinger
- når enkeltmedlemmer har behov for tilrettelegging

- til å snakke om arbeidsmiljø på eget arbeidssted
 

NTL-paragrafen

Vi kaller gjerne §12A for NTL-paragrafen, fordi det var NTL NRK som tok kampen for å få den inn i overenskomsten. Den gjelder likevel for alle i NRK, uavhengig av fagforeningsmedlemskap.

Trine Steen, leder i NTL NRK, forklarer dette med at NTL NRK er en solidarisk fagforening som jobber for å styrke kollektive rettigheter. Alle bør ha like muligheter ut fra sine forutsetninger. Derfor må §12A gjelde for alle. Trine har allerede brukt paragrafen i saker hun har jobbet med.


Har du erfaringer med tilrettelegging?  Gode eller dårlige? Eller kjenner du noen som ikke fikk den tilretteleggingen de ønsket? Del gjerne erfaringene med oss.
 

Kontakt NTL NRK

Nyhetsbrevene lages av info-gruppa i NTL NRK. Tips oss gjerne om saker.


Hilsen Kai Stokkeland, Birgitte Wold Ingebretsen, Åse Gøystdal, Elin Fossum.

E-postadresse

Du får dette brevet til den adressen du er registrert med vårt register. Du kan selv legge inn andre mailadresser hvis du ønsker det (så lenge det er dine egne).
Det kan være greit når du ikke har tilgang til NRK-mailen. Legg inn ny adresse her.

Meld meg på

Del gjerne nyhetsbrevet med kolleger og andre hvis du ønsker det. Videresend gjerne denne e-posten til en venn som kan ha interesse av våre nyhetsbrev, så kan de melde seg på hvis de ønsker det. 

Tilbakemelding på nyhetsbrevet

All respons på nyhetsbrevene blir satt pris på. Både ris og ros.

Send tilbakemelding

E-post: post@ntlnrk.no

  Nettside     Facebook  

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.