EN FAGFORENING FOR ALLE I NRK
Åpne i nettleser

Hei NTL-medlem

NTL NRK har jevn tilstrømming av nye medlemmer. Medlemskartoteket er beriket med nesten 200 nye navn siden 2020. En langvarig trend med fallende medlemstall ser ut til å ha snudd. I juni 2023 har NTL NRK 604 yrkesaktive medlemmer. 

Nesten 200 nye medlemmer

Da lisenskontoret ble lagt ned falt antall medlemmer til under den magiske grensen på 650 som gir rett til to heltidstillitsvalgte på NTL NRK-kontoret. Vi var en stund langt nede på 500-tallet.

Åse Gøystdal sammen med en av dem hun ennå ikke har vervet.

Åse har vervet i tre år

Da medlemstallet falt, kom heldigvis Store-NTL på banen og finansierte en stilling som verver og organisasjonstillitsvalgt. Åse Gøystdal fikk denne jobben og er nå ferdig med tre år i stillingen. Det har gitt resultater.

Bildet viser Åse sammen med en de 700 uorganiserte i NRK.

Spennende prosjektstilling

Hvordan har du opplevd disse årene?
- Det har vært spennende. De første årene ble vervingen litt begrenset av blant annet pandemien. Fra våren 2022 har det vært veldig bra. I 2022 og 2023 har vi til nå fått 108 nye medlemmer.

Hva har du likt best med å verve?
- Det er veldig gøy. Jeg har truffet og blitt kjent med alle typer medlemmer i mange forskjellige yrker og avdelinger. Fra lærlinger til pensjonister. Det er mye bra folk i foreningen og jeg liker å møte dem, og kjenne på fellesskapet.

Hvilke argumenter fungerer best når du verver?
- Kollegaverving fungerer best. Når lokale tillitsvalgte og medlemmer spør om kollegaen er organisert, er det ofte lett å få folk til å melde seg inn. Det er viktig å være den første foreningen som spør.


Verving i messa på Marienlyst. Et av mange vervetiltak de siste årene.

Hva betyr økonomi ?

- NTL NRK har jo mye lavere kontingent enn NJ, som er den største foreningen i NRK. Mitt inntrykk er likevel at dette ikke er det viktigste argumentet for våre nye medlemmer. Men det er selvsagt ingen ulempe.

Hvem er det som melder seg inn?
- Det er stort sett jevnt tilsig fra alle steder der vi har mange medlemmer fra før. Av og til kommer det også en bukett med nye hvor det kan være lokale forhold som spiller inn. Vi har opplevd en god del som har meldt overgang fra andre foreninger det siste året.

Hvordan vurderer du mulighetene for ytterligere medlemsvekst?
- De er gode. Fremdeles er det over 700 uorganiserte i NRK. Mange av disse deler nok våre verdier og burde vært medlem hos oss. Vi må bare fortsette vervingen i tillegg til alt det andre gode arbeidet som gjøres i foreningen.

Nå slutter du som verver. Hva skal du gjøre nå?
- Jeg skal tilbake til jobben som produksjonsleder i P3. Men jeg fortsetter i NTL NRKs hovedstyre og gleder meg til det.



Vi takker for Åse for solid innsats og ønsker lykke til videre. NTL NRK har søkt NTL om fortsatt støtte til verveprosjektet. Søknaden er til behandling og skal avgjøres før sommerferien. Ellers oppfordrer vi alle til å verve en kollega hvis anledningen byr seg. Sammen er vi sterke 
👊
❤️

Kontakt NTL NRK

Tips

Tips oss gjerne om hva vi bør ta opp i nyhetsbrevene.

E-postadresse

Du får dette brevet til den adressen du er registrert med vårt register. Du kan selv legge inn andre mailadresser hvis du ønsker det (så lenge det er dine egne).
Det kan være greit når du ikke har tilgang til NRK-mailen. Legg inn ny adresse her.

Meld meg på

Du kan selvsagt dele nyhetsbrevet med kolleger og andre hvis du ønsker det. Videresend gjerne denne e-posten til en venn som kan ha interesse av våre nyhetsbrev, så kan de melde seg på hvis de ønsker det. 

Tilbakemelding på nyhetsbrevet

All respons på nyhetsbrevene blir satt pris på. Både ris og ros.

Send tilbakemelding

E-post: post@ntlnrk.no

  Nettside     Facebook  

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.