EN FAGFORENING FOR ALLE I NRK
Åpne i nettleser

Hei NTL-medlem

Nå har du sjansen :-)

Spennende prosjektstilling i NTL NRK

Kunne du ha lyst til å jobbe heltid som frikjøpt tillitsvalgt i NTL NRK ?

Er du glad i NRK og kollegaene dine? Er du opptatt av fagforening og viktigheten av å være organisert?

NTL NRK har en positiv utvikling og medlemstallet stiger. Vi ønsker å fortsette denne gode trenden og har derfor fått midler til en prosjektstilling.  Denne skal ha kontakt med tillitsvalgte og medlemmer, både nåværende og potensielle, organisere vervekampanjer og følge opp medlemsutviklingen.

Stillingen er selvstendig og fleksibel. Du må like å være i kontakt med mennesker og å planlegge og gjennomføre medlemsrettede aktiviteter.
Dette er en gylden mulighet til å være med på å utvikle NTL NRK, oppleve NTL-fellesskapet og bli kjent med kollegaer landet rundt.

Arbeidssted er Marienlyst i Oslo. Stillingen varer i utgangspunktet ett år.

Du bestemmer i stor grad selv aktivitetsnivå, men du må regne med at det blir noe reising til våre lokale avdelinger og klubber rundt på distriktskontorene.

Du vil samarbeide nært med og få god veiledning av de andre tillitsvalgte.

Et humørfyllt og engasjert hovedstyre ser fram til å samarbeide med deg.

Arbeidsoppgaver

Formålet med stillingen er å få flere medlemmer i NTL NRK.

Arbeidsoppgavene vil innebære:

Å være en pådriver for å gjøre NTL NRK synlig i NRK over hele landet.
Arrangere medlemsaktivitet og kurs.
Snakke om verving på kurs og samlinger.
Følge opp lokale tillitsvalgte for verving og medlemsaktivitet.
Drive oppsøkende virksomhet og arrangere vervekampanjer.
Jobbe sammen med andre tillitsvalgte på NTL NRK-kontoret, delta på arbeidsutvalgsmøter og ha innlegg på hovedstyremøter.
Bestille NTL-effekter og lage informasjonsmaterial som verveflak, plakater, digitale kampanjer, etc.
Holde oversikt over medlemsliste og NTLs medlemssystem.
Følge opp medlemmer på vei inn og på vei ut (velkommen til nye medlemmer og kontakte medlemmer på veg ut).
Skaffe nettverk utover NRK, som andre organisasjonsledd i NTL.
Bruke ressursene hos NTL sentralt.

Spørsmål og svar

 

Hvem kan søke?

Alle som er medlem av NTL NRK og fast ansatt i NRK kan søke på stillingen som prosjekttillitsvalgt.

Du må også ha mulighet for å komme til og fra arbeidsstedet som er fagforeningsbrakka på Marienlyst.

 

Hva er lønna?

Du får samme lønn (inkludert tillegg) som du vllle fått i jobben din i NRK. Boutgifter og reiseutgifter til og fra Marienlyst kan vi dessverre ikke dekke.

 

Søknadsfrist

Snarest. Søk her med en gang, eller send en mail til oss. Du kan også kontakte Åse Gøystdal hvis du lurer på noe om stillingen.

Søk eller spør her

Fellesskap

Fellesskap på tvers av fag er viktig for å forstå helheten i NRK. Derfor står vi sammen om å bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle i NRK. Vi organiserer alle yrkesgrupper og medarbeidere i alle tilknytningsformer. Vi er en del av forbundet NTL med over 50 000 medlemmer. NTL står for verdier som lik lønn for likt arbeid, solidarisk arbeidsliv, mangfold, likestilling og en grønn hverdag og bærekraft. NTL NRK er den foreningen med lengst fartstid i NRK.

E-post: post@ntlnrk.no

  Nettside     Facebook  

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.